Toimitusmallit ja sopimustyypit

ScienceSoft on innovatiivinen ja joustava yhtiö joka pyrkii tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuden joustavasti valita kulloinkin parhaiten tarpeidensa mukainen kumppanuuden malli. ScienceSoft tarjoaa seuraavat toimitusmallit:

1. Offshore-malli
Kaikki hankkeen kehittäminen, alkaen ensisuunnittelusta aina toimitus- ja tukivaiheeseen, tapahtuu ScienceSoftin tiloissa. Asiakkaat pidetään täysin tietoisina projektin kustakin vaiheesta; todelliset tuotokset toimitetaan asiakkaalle säännöllisesti etukäteen sovitulla tavalla. 

2. Onsite-malli
Projekti toteutetaan asiakkaan tiloissa. ScienceSoft kykenee tuottamaan 250 oman IT-ammattilaisen ja merkittävän ulkoisen kehittäjäpoolin voimin oikeat tekijät ja vahvan osaamisen asiakkaan ympäristöön.

3. Yhdistetty onsite/offsite -malli
Asiakkaan tiloissa oleva onsite-tiimi on suorassa vuorovaikutuksessa ScienceSoftin offshore-tiimin kanssa. Onsite-tiimi kommunikoi suoraan asiakkaan kanssa ja voi käsitellä kriittisiä kysymyksiä, jotka vaativat välitöntä huomiota, samaan aikaan kun ScienceSoftin offshore-tiimi keskittyy järjestelmän kehittämiseen.

Sopimustyypit

1. Kiinteähintainen sopimus
ScienceSoft tarjoaa asiakkaille kiinteähintaisen ehdotuksen, jossa käsitellään yksityiskohtaisesti projektin laajuus, aikataulu ja hinta. Kiinteähintainen sopimuksen maksusuunnitelma riippuu projektin välitavoitteista ja kestosta. Tämä malli on suositeltava keskisuurissa hankkeissa, kun projektin laajuus on hyvin määritelty ja aikataulut ovat aggressiivisia. 

2. Tunti- ja materiaalipohjaiset sopimukset
Tämä malli on suositeltava keskisuurille ja suurille projekteille, jotka ovat dynaamisia ja saattavat olla vähemmän selkeitä laajuuden ja yksityiskohtien osalta. Se tarjoaa asiakkaalle maksimaalisen hallinnan toimitusten ja kehitystiimin valvonnan osalta. Asiakasta laskutetaan päiväkohtaisesti sen mukaan kuinka monta kehittäjää osallistuu projektiin. Veloitusperusteena on tuntihinta. Kaikkiin tähän malliin pohjautuviin laskuihin liitetään myös projektiraportti, joka sisältää toteutuneet tuntilaskelmat.

3. Nimetty tiimi
Tämän mallin avulla asiakkaalla on mahdollisuus jatkaa oman ohjelmistokehityshenkilöstön resursointia offsite-tiimillä. ScienceSoft rakentaa nimetyn tiimin ohjelmistokehittäjistä, jotka ovat asiakkaan etukäteen valitsemia. Tiimi omaksuu asiakkaan käytännöt ja ohjelmistokehityksen metodologiat ja projektinhallinnan. 

Projektin johto voi olla joko asiakkaan tai ScienceSoftin puolella. Molemmissa tapauksissa asiakkaalla on ohjelmiston elinkaaren täysi hallinta.