Ohjelmistotestaus

ScienceSoft tarjoaa ohjelmistotestausta sekä erillisenä palveluna että asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelujen osana. Varmistamme, että ohjelmisto, joka lähtee ScienceSoftilta on paitsi korkealaatuinen, on myös asiakkaan vaatimusten mukainen. Useimmilla ScienceSoftin testaajilla on maailmanlaajuisen ohjelmistojen testausstandardin mukainen ISTQB-sertifikaatti. ScienceSoft testausammattilaisilla on laaja kokemus testaamisesta sekä vesiputousmallin että ketterän ohjelmistokehityksen projekteista. Seuraamme työn laatua koko ohjelmistoprojektin elinkaaren aikana. Tämän vuoksi asiakkaat hyötyvät merkittävistä kustannussäästöistä, koska vikojen etsiminen ja löytäminen kehitysvaiheen aikana on kymmeniä kertoja edullisempaa kuin käytössä olevan järjestelmän tai ohjelmiston korjaaminen.

Lyhyesti

  • 60 kokopäiväistä testaajaa
  • Yli 10 vuoden kokemus testaamisesta
  • ISO 9001 -sertifioidut palvelut
  • CMMI3, GAMP4 etukäteisarviointi
  • ScienceSoftin testaustiimin jäsenten ISTQB-sertifiointi
  • Sisäinen osaamiskeskus testauspalveluille

Testauspalvelut

Toiminnallinen testaus

Toimiiko ohjelmisto tarkoitetulla tavalla? Suorittaako se oikeat asiat oikealla tavalla? Toiminnallinen testaus tarkistaa ja varmistaa, että ohjelmisto täyttää liiketoiminnan asettamat ja tekniset vaatimukset, jotka ohjasivat sen suunnittelua ja kehittämistä ja että se toimii odotetulla tavalla.

Suorituskyvyn testaus

Suoriutuuko järjestelmä hyvin tietyn kuorman alla, onko se skaalautuva ja luotettava, onko riittävästi resursseja saatavilla jotta se toimisi sopivalla tavalla? Suorituskyvyn testaus tunnistaa mahdolliset riskit ja pullonkaulat ja antaa oikean vastauksen, ennen kuin seuraa ongelmia käyttäjän tyytymättömyydestä, joka johtuu alhaisesta järjestelmän suorituskyvystä.

Turvallisuuden testaus

Nykyaikana IT-järjestelmiä uhkaavien vaarojen lukumäärä ja luonne moninkertaistuvat päivittäin. Omien ja asiakkaiden arkaluonteisista tiedoista huolehtiville yrityksille turvallisuuden testaus on välttämätöntä. Turvallisuuden testauksesta huolehtivat asiantuntijamme auttavat teitä varmistamaan järjestelmienne asianmukaisen suojauksen haavoittuvuuksia vastaan.

Lokalisointitestauspalvelut

Lokalisointi on prosessi globaaliksi suunnittelun ohjelmiston muuntamiseksi tiettyyn kulttuuriin tai paikalliseen ympäristöön. ScienceSoftin lokalisointitestauksen tiimi varmistaa, että ohjelmisto ”puhuu” kohdeasiakkaiden kieltä, ja että se vastaa paikallisia kulttuurin, kielen ja sääntelyn erityisyyksiä.

Mobiilitestaus

ScienceSoft voi testata ohjelmistonne olemassa olevissa matkapuhelimissa (testauslaboratoriossamme on yli 60 erimallista laitetta) tai prototyypeissä. Meillä on vahva kokemus iOS, Android, Windows Phone 7 sovellusten testauksesta, sekä sovellusten valmistelemisesta suoriutumaan Symbian™, Java Verified ja Microsoft Mobile2Market Applications testausohjelmien läpäisystä nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Automatisoitu testaus

Automatisoitu testaus auttaa vähentämään kustannuksia ja ylläpitämään laatua kehitettäessä ja tuettaessa suuren mittakaavan tai toimintakriittisiä sovelluksia. ScienceSoftilla on käytössään johtavat testaustyökalut ja parhaat käytännöt asiakkaan toiminnallisen testauksen, regressiotestauksen ja suorituskyvyn testauksen automatisoinnissa.

Työkalut:

Turvallisuuden testaustyökalut

 

Wireshark, Watchfiren Appscan, Webinspect, positiivinen Technologies XSpider työkalut ruiskutus tarkastukset

Testi- ja vikaseuranta

 

Atlassian Jira, LogiGear TrackGear, HP laadun Center, Bugzilla ja järkevä selkeä Quest

Kokoonpanonhallinta

 

SVN, MS VSS, CVS ja jakoresurssi

Prosessin valvonta

 

Atlassian Jira, LogiGear TrackGear, HP laadun Center, järkevä ClearQuest ja järjestelmän mittatietoja & raportit

Aumatisoidun ja suorituskyvyn testauksen työkalut

 

Borland SilkTest, järkevä toiminnalliset Tester, seleeni, Borland SilkPerformer, HP LoadRunner, HP WinRunner, HP QuickTestPro, HttpUnit, JMeter ja järkevä suorituskyvyn Tester jne.

Lisäarvo

Testaukseen liittyvän tietämyksen lisäksi ScienceSoftin ohjelmistotestaajilla on osaamista muilla IT:n alueilla, joka tuo lisäarvoa asiakkaille.

Ohjelmointi

 

C / C + +/ C#, Java, Object Pascal, Visual Basic, JavaScript, VBScript, HTML,.NET, PHP ja Perl.

Tietokannan hallinta

 

Oracle, MS SQL, IBM DB2, PostgreSQL, Sybase, Informix ja MySQL.

Järjestelmänhallinta

 

Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Sun Solaris, HP-UX, IBM, AIX, Linux ja OS 390/400.

Web-palvelinten hallinta

 

IIS, Apache ja IBM HTTP.

Sovelluspalvelinten hallinta

 

WebSphere, WebLogic, JBoss, JRun ja Tomcat.