Ohjelmistojen Kehitysprosessi

ScienceSoft on kokenut tietotekniikkapalveluita tarjoava yritys, jolla on merkittävää kokemusta markkinoilta ja joukko säännöllisiä asiakkaita. Lähestymme asiakkaitamme ja hankkeita tapauskohtaisesti. Dynaaminen toimintaympäristömme mahdollistaa asiakkaidemme lähestymisen joustavalla ja vuorovaikutteisella tavalla saavuttaaksemme menestystä ja tarjotaksemme asiakkaillemme korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita. Kaikkien kehitysprosessiemme automatisointi tekee toimintatavoistamme läpinäkyviä asiakkaallemme. ScienceSoft perustaa kehitysprosessinsa tunnettuihin klassisiin menetelmiin kuten RUP, MSF ja CMMI. Me käytämme nykyaikaisia lähestymistapoja – ketterä ohjelmistokehitys, erityisesti Scrumiin pohjautuva malli ja DDD. Riippumatta siitä mikä malli valitaan, me takaamme korkean laadun tuotteillemme ja palveluillemme, sekä asiakkaan budjetin noudattamisen.

Ohjelmistokehitysmenetelmät

ScienceSoft noudattaa Software Development Life Cycle (SDLC) -mallia.

Projektin laajuuden määrittäminen

Tarjouspyynnön vastaanottamisen jälkeen ScienceSoft muodostaa ydintiimin, joka kokoaa tietoa projektin liiketoiminta-alueesta, määrittelee vaatimukset tuotteelle ja valmistelee visio- ja laajuusdokumentit projektillenne. Tiimi valmistele funktionaalisen määrittelyn, laatii suunnitteluprosessin ja valmistelee työsuunnitelmat, kustannusarviot ja aikataulut eri toimituserille.

Kehittäminen

Kehittämisvaihe alkaa suunnittelulla ja teknisten suunnitteluasiakirjojen (TDD), projektisuunnitelmien ja testaussuunnitelmien laatimisella. ScienceSoftin tiimi valmistelee myös tuotteesta prototyypin, joka mahdollistaa asiakkaalle tulevan järjestelmän tarkastelun ja palautteen antamisen aikaisessa vaiheessa kehitystä.

Suunnitelmien mukaisten ominaisuuksien kehityksessä, tiimi integroi toteutetut ominaisuudet, suorittaa toiminnallisen testauksen ja laatii käyttäjäoppaat.

Vakauttamisvaihe eli stabilisointi

Tässä vaiheessa valmiin ratkaisun toteutetut ominaisuudet testataan todellista käyttöympäristöä vastaavissa olosuhteissa. Tiimissä keskitytään priorisoimaan ja ratkaisemaan ohjelmistovikoja ja valmistellaan ratkaisu asiakkaalle luovutusta varten. Testaajat valmistelevat testaussuunnitelman, testitapaukset, skriptit, järjestelmän ja varmentavat kaiken toimimisen määrittelyjen mukaisesti. Testauksen jälkeen tiimi luovuttaa sovellusohjelmiston.

Tuote toimitetaan asiakkaalle

SScienceSoft toimittaa asiakkaalle ei vain tuotteen mutta kokonaisen ratkaisun. Lisäksi osana ylläpito- ja tukipalveluita yritys voi parantaa tuotteen käytettävyyttä ja konsultoida tuotteen käyttöön liittyvissä asioissa.

Tyypillinen ohjelmistopaketti sisältää:

Ohjelmistotuotteen

  • Laadunvarmistuksen dokumentaation
  • Teknisten vaatimusten dokumentin ja suunnitteludokumentaation
  • Käyttäjän oppaan
  • Asennusohjelman ja ohjeet
  • Dokumentoidun lähdekoodin
  • Ylläpidon ohjeet

Asiakas omistaa kaikki teollisoikeudet (IPR) ja ohjelmiston lähdekoodin.

Kehitystiimi ylläpitää ohjelmistoa ja antaa tukea asiakkaalle järjestelmän asennuksen jälkeen sekä tarjoaa takuun. 

COVID-19 – An update to our clients
In the uncertain time of Coronavirus (COVID-19) outbreak, I want to assure you that ScienceSoft remains fully operational and dedicated to supporting the continuity of our customers’ businesses. Most of ScienceSoft’s employees work remotely, and we’re equipped to provide our services in new conditions, with no impact on the quality of service or communication.
In the uncertain time of Coronavirus (COVID-19) outbreak, I want to assure you that ScienceSoft remains fully operational and dedicated to supporting the continuity of our customers’ businesses. Most of ScienceSoft’s employees work remotely, and we’re equipped to provide our services in new conditions, with no impact on the quality of service or communication.
Stay safe and healthy,
Nikolay Kurayev,
Chief Executive Officer at ScienceSoft