Laatujärjestelmä

ScienceSoft on ollut käytössään ajanmukaiset laadunvarmistusmenetelmät ja -käytännöt sen kaikissa projekteissa. Tavoitteena on ollut vioista vapaan ohjelmiston toimittaminen. Tämän sitoutuminen laatuun on ScienceSoftin ydintavoite, koska uskomme, että tämä on ainoa tapa varmistaa asiakkaan tyytyväisyys.

ScienceSoft on kehittänyt joukon toimintaohjeita, suuntaviivoja ja projektiasiakirjoja liiketoiminnan prosesseihin ja on perustanut ne alan parhaimpiin käytäntöihin sekä laatustandardeihin ISO 9001 ja CMMI.

Vaatimustenmukaisuutta asetettuihin vaatimuksiin, standardeihin ja toimintaohjeisiin nähden arvioidaan prosessiseurannan, tuote-evaluoinnin, toiminnantarkastusten ja testauksen avulla.